Bijdrage deelnemer Powercamp 2024

Het aanmelden van uw deelnemer kan door het invullen van het online formulier wat binnen afzienbare tijd onder deze informatie wordt geplaatst. 

De bijdrage voor het Powercamp bedraagt € 135,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden t.a.v. Evangelie Gemeente “De Deur” te Zwolle o.v.v. Naam en Bijdrage Powercamp op IBAN: NL63 INGB 0005 2444 52.

Inschrijfformulier deelnemer