Inschrijven

Bijdrage 2023

De bijdrage voor het Powercamp bedraagt € 135,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden t.a.v. Evangelie Gemeente “De Deur” te Zwolle o.v.v. Naam, Bijdrage Powercamp 2023 op IBAN: NL63 INGB 0005 2444 52.