Inschrijven

Bijdrage 2022

De bijdrage voor het Powercamp bedraagt € 100,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden t.a.v. Evangelie Gemeente “De Deur” te Zwolle o.v.v. Naam, Bijdrage Powercamp 2022 op IBAN: NL63 INGB 0005 2444 52.