Gegevens Leiding

Bijdrage 2023

Wil je je voor het eerst aanmelden als leiding of het is enkele jaren geleden dat je mee bent geweest als leiding,
graag eerst contact met J. Schuitema alvorens het online formulier in te vullen.

De bijdrage voor het Powercamp bedraagt € 40,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden t.a.v. Evangelie Gemeente “De Deur” te Zwolle o.v.v. Naam, Bijdrage Powercamp 2023 op IBAN: NL63 INGB 0005 2444 52.